Nätet är idag på fler än ett sätt det förflutnas mediala slutstation. På minnesinstitutioner världen över håller kulturarvet på att omkodas till data i en rasande takt. Syfte med webboken, Kulturarvet som data, är att både ge en översikt av pågående förändringar – allt i form av ett slags interaktivt digitalt panorama, om man så vill – liksom att studera de övergripande effekter som olika digitaliseringsinsatser har på den humanistiska forskningen av det förflutna. I takt med att allt större kulturella samlingar digitaliseras har insikten vuxit att kulturarvsdata inte längre kan, eller snarare bör beforskas på ett traditionellt humanistiskt manér. Digitalisering förenklar tillgängligheten till forskningsmaterial, men denna process aktualiserar också frågor kring nya digitala metoder liksom en uppdaterad digital forskningspraktik. Kulturarvet som data ingår i bokserien ”Mediehistoriskt arkiv” och kommer inom kort att publiceras som webbok i en β-version.
Kulturarvetsomdata. Kommande.